Sunday, 1 May 2011

Kepadamu Wanita..Agar Dirimu Bahagia..Kepada setiap muslimah yang rela Allah swt sebagai 
Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad 
sebagai Rasulnya.

Kepada setiap pendidik yang berjihad di jalan Allah dengan 
untaian kalimahnya, menjaga norma-normanya dan 
menyucikan jiwanya.

Kepada wanita yang bimbang dan bersedih, berbahagialah 
dengan dekatnya kemudahan, datangnya pertolongan 
Allah swt serta janji pahala yang besar dan terhapus 
segala dosa.

Tidak ada kecantikan bagi seorang wanita, tiada pula 
keindahan, harga diri dan kedudukan kecuali beriman 
kepada Allah swt. Apabila dirinya tegak di atas jalan ini, 
maka dia lah wanita yang mendapat petunjuk, diterima 
amalnya dan menjadi wanita pilihan disisi Rabb-Nya.

Namun, jika dia melepaskan jalan kebenaran tersebut, kafir terhadap Tuhannya, 
mengingkari agamanya dan melepaskan tuntutan-Nya, maka dia lah cermin 
kepada wanita yang murahan, hina dan terbuang.Pada saat itulah sinar 
kecantikan seorang wanita mula menghilang, walau berkalung gugusan
 bintang di langit, meskipun bermahkota bintang gemini dan matahari
 terbit di keningnya.

Wahai wanita muslimah yang jujur, wahai wanita mu’minah yang selalu 
kembali kepada Allah....

Jadikanlah dirimu itu seperti sepohon kurma. Jauh dari keburukan, menjulang
 tinggi menghindar dari sifat mengangau. Dilempar dengan batu dia menjatuhkan
 buahnya, tetap hijau pada musim panas mahupun dingin dan memberikan 
manfaat kepada sekalian manusia.

Jadilah engkau orang yang menjauhi perkara-perkara yang rendah, keperibadianmu
 terjaga dari segala pola hidup yang menipu rasa malu. Ucapanmu adalah 
zikir, pandanganmu melahirkan ibrah (pengajaran), diammu adalah berfikir.

Saat itulah engkau mendapatkan ketenangan dan akan diterima oleh penduduk bumi. 
Tercurah segala pujian yang baik-baik, doa yang jujur dari semua makhluk, dan 
Allah swt akan menjauhkanmu dari awan kesempitan, bayang-bayang ketakutan,
dan gumpalan kekeruhan.

Tidurlah berbantalkan curahan doa orang-orang mu’min, lalu bangunlah untuk 
meraih pujian yang ditujukan kepadamu. Saat itulah engkau mula menyedari 
bahawa kebahagiaan bukan terdapat pada simpanan harta, kad kredit dan 
kereta, rumah yang bagaikan istana, mahupun pada kasih nya seorang 
manusia, namun pada ketaatan terhadap Zat Yang Maha Terpuji. Kedamaian
 hidup bukan pada hiasan keduniaan, bukan pula mengabdi kepada hamba,
 namun kepada kepatuhan terhadap Zat Yang Maha Mulia.

Pesanku, jadilah seorang wanita yang bermaruah, yang punya kedudukan
 tinggi di sisi Tuhannya. Di mana namanya sentiasa disebut-sebut dalam 
kalangan para malaikat, dan yang berjaya memperoleh cinta yang Teragung, 
iaitu cintanya Ya Rabb lantas menjadi wanita yang paling bahagia di dunia.

_Semoga Diriku & Dirimu, menjadi Wanita Paling Bahagia 
di sini dan di sana kelak_
Coretan Rasa : RM

:::Tudung:::


Sekadar Gambar hiasanUMMI  ingiN bercaKap PasaL tuDung. tuduNg bermacaM jenIs tuduNg, tuDunG maNa Yang KiTa suKa..? ( Khas untuK peremPuan sahaJa!)

JiKa diaNaLisis dengan PandaNgan maTa kasar, UMMI beranGGaPan pereMpuan seKarang saNgat suKa memaKai tuDunG yang JaraNg, kemungKinan ‘Panas’, JiKa tuduNg JaranG boLeh masuK angin, maKa kurangLah sediKit kepanasaN tersebut.

Then, PereMpuan sekarang juGak suKa pakaI tudung Yang Lilit-LiLit-LiliT, maKsudnya baNyaK kali liLit, HaL ini MungKin keraNa siFat pereMpuan YanG saNgaT berseNi, maKa LiLitan itu adaLah Tanda keseniaN.(*_*)Sekadar Gambar hiasan

adA Lagi seJenis PereMPuan, SuKa PakaI tuDunG YanG sinGKat, aTas DaDa & AtaS BaHU.. ini kemungKinan ImPaK daRi LiLiTaN Yang keterLalUan tadi, aTauPun memaNg tuDung Yang diBeLi itu singKaT, aTaupun Juga dia memanG suKa seleMPanG tuduNg, suPaYa naMPak leBih Cun! .. T___T

selain itU, aDa PulaK tuDung Yang memaNg saNgat simple, saRung atas kePaLa sahaJa. LeheR terdedaH TanPa diTuTuP. adaKaH PereKa tudunG tu Tak ngaJi BaB auRat??? T_____T

aDA Lagi.. haNya memaKai seLendaNg. SangKut seleNdaNg paDa kePaLa, ‘JamboL’ Kuar KaT dePan.. BiasaNya PakaIan Mak daTin Lah macaM niH. T_T

naK diringKasKan, sekaraNg ni memanG terLaLu baNyak ‘TuduNG GLamoUr’.

BuKanKah IsLam itu teLah menggarisKan caRa berPakaian Yang seBaik-BaikNya untuK pereMpUan..?

“Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah.”
[ Al-Ahzab :33]

“Hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka” [ An-Nur :31].

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. { al-AhZaB:59}Ya.. dengan beberaPa daLiL itu, kiTa sudaH mengetahuI akaN ‘undanG-UndanG’ pemaKaian tudunG yang diGarisKan oleH ALLaH. Namun, amaT menyedihKan seMakiN tidaK diendaHkan MutaKhir ini.
Sekadar gambar hiasan


ALLaH menyUruH kiTa menuTup seBaiK-BaiKnya pasti ada seBaB daN hiKmahnya, Dia Maha MengeTahui Apa YanG terbaiK buaT kiTa.

SeMua PereMPuan ‘TaHU’ PasaL ini, SemUa beLajaR pendidiKan IsLam.. ada beLajar BaB auRat BuKan? Jadi, SiLa amaLKaN iLmu YanG kiTa ada. ini Baru berCaKaP bab TuduNg, BelUm bab BaJU, seLuaR, daN sToKing Lagi.. KaLo bicaRa HaL aURat memanG amaT panJanG PerbicaRaanNya.


Ia berdasarkan sabda Nabi SAW 
من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئاً 
Ertinya : Sesiapa yang mempelopori sesuatu yang buruk, maka ke atasnya dosa dan dosa setiap orang yang membuatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya.."
( Riwayat Ahmad dan lain-lain : Sahih )

JanGanLah Kita terGoloNg daLam goloNgan orang Yang menglaMourKan tuDunG ‘peLik-PeLik’, daN meLanggaR huKum IsLam. JiKa oranG lain terIkut-iKut dengaN keburuKan terseBut, saHam ‘dosa’ teTap adA buaT kiTa. Jadi, JauhiLah perKaRa-PerKaRa Yang menyeBabKan kiTa mendaPat ‘dosA’.. seboLeh-beloHnya berusahaLah untuK menaMbahKan PahaLa dengan mengerJakan seGaLa perinTah ALLaH dan menJauHi LaraNgan-Nya.(“,)

aLangKah baikNya jiKa seoraNg ‘Gadis’ itu mengenaKan tudung yang ‘Labuh’, menutuPi ‘KeCantiKan’ yang sepatutNya hanya diLihat oleH ‘Mata’ YanG berHaK saHaja. ‘LabuH’ disiNi tiDakLah semesTiNya tuDung BuLaT, panJang saMpai LutuT. IsLam itu MudaH, tidaK menyusaHKan. PakaiLah tudunG Yang menutuP dada.. menutuP leHer..semBunyiKan ‘JambUL’.. JanGanLah berPakaIan seperTi oranG-orang JahiL, IsLam ada ‘ImeJ’ yang MuLia, IsLam memuLiaKan pereMpuan..IsLam menJaGa pereMpuan.. taPi mengaPa ‘menJauhi’ IsLam..? adaKah tidaK ingin TerJaGa daN terPeliHara..? TePuk dada, TanyaLah iMan...

Lagi saTu, Pakai tudunG laBuh, tudung besaR, Bukan kHas untuK usTazaH-UstazaH sahaJa. TaPi ‘suruHan’ ALLaH suPaya waniTa meLabuhKan tudunG adaLah kepada seMua waniTa Yang beriMan.

didiKLah diri untuK ‘memaKai tuduNg secaRa isLamik’. JanGan menjadi sepertI orang muNafiK. sebaGai seoraNg waNiTa isLam, kiTa perLu ada pendiriaN, ada pegangan.. JanGan muDah terpengaruh dengan fesyen-fesyen akhir zamaN ini. tidaK saLah berfesyen..taPi harus diTapis fesyen-fesyen tersebuT dengaN TapisaN berLandasKan syariaT Islam. JanGaN Jadi ‘MaK tuRut’ saHaJa..

ALLaH KurniaKan akaL..SePatutNya kiTa guNakaN untUk berFiKir deNgan seBaikNya (“,) beraNiLah untuK beruBah keraNa ALLaH..

cUBA dUlu, (naK DApat yaNG soleh Kan? Maka, solehahkanlah diri anak-anak dulu) Ummi doakan semoga bahagia Di dUNIA dan AKhirat... (^_^)

WaLLaHu a’LamnASIhat UMMI- untuk anak-anak gadis yang diciptakan CANTIK sejak azalinya...

Selamat Bercuti, Semoga Selamat Pulang Ke Kampung Halaman & Jumpa Lagi

Kalam Latihan Pembangunan Sahsiah mengucapkan SELAMAT BERCUTI kepada semua warga UPSI, semoga percutian anda pada kali ini memberi seribu satu makna dan kenangan yang bermakna dalam kehidupan sebelum bergelar PENDIDIK yang sebenar.

Kepada MAHASISWA & MAHASISWI yang menjalankan kewajipan di medan persekolah untuk menyelesaikan PRAKTIKUM,  semoga sentiasa sabar dan redha dalam melalui duani persekolahan yang sebenar. Kutiplah mutiara-mutiara ilmu yang ada untuk di jadikan kalung yang berharga pada masa hadapan kelak apabila anda bergelar GURU.

 HADIAH DARI MAHASISWA UNTUK MAHASISWA


Selamat bercuti kepada semua... mungkin ada sudah yang balik atau sedang berada di atas awan... manfaatkan cuti anda. Redha Allah itu sentiasa dicari. Kepada yang akan ber Latihan Mengajar, selamat berLM dan jadilah guru yang benar. Moga diberkati Allah semuanya. Ameen... =) 

post ku yg terakhir... jumpa lg lps 4 bulan.. insya ALLAH..
Malam ni bertolak balik kelantan, kepada sahabat-sahabat aq mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara..insyaAllah andai ada umur, bulan 9 jumpa lagi..mohon doa dari kalian agar perjalanan malam ni selamat sampai...selamat bercuti buat semua...Assalamualaikum..

sahabat2 yang disayangi...saya pasti merindui kalian...ampun dan maaf atas segala kelemahan dan kekurangan....

Satu persatu sahabat pulang ke pangkuan keluarga.. Ada yg sempat jumpa ada yg x... Apa2 sy mhn maaf pd yg m'genali diri ini.. Andaikata suatu masa aku tiada lagi di dunia ni, sedekahkanlah al-fatihah bila teringat namaku =(

Alhamdulillah..selesai sudah untuk semester 4..
~SELAMAT BERCUTI KAWAN-KAWAN~

Menanti detik keberangkatan pulang meninggalkan bumi Tanjung Malim untuk mendarat di Bumi Serambi Mekah.....Rindunya.....:) tak sabar nak balik.......huhuhu
***owh Tanjung Malim, jumpa lagi 11 september nanti.....:)

Mahasiswa Pendidik mengucapkan selamat bercuti panjang kepada semua Mahasiswa/wi UPSI dan juga yang berada di kampus2x lain. Terima kasih diucapkan kepada mereka yang terus bersama dengan MP berdiri teguh bersuara memperjuangkan kebajikan dan hak Mahasiswa. Jutaan kemaafan dipinta andaikata terdapat kata2 atau post2 yang kurang sesuai di wall KSMP. Insya Allah, jika diberi umur yang panjang, kita bersua lagi di semester hadapan. Teruskan Bersama Mahasiswa Pendidik.. 

Inilah sebahagian kata-kata siswa/i UPSI, hadiah khas kepada pengunjung Kalam Latihan Pembangunan Sahsiah pada sesi kali ini. Semoga dipanjangkan usia, agar dapat dikekalkan ukhwah yang terbina... Salam Permisi....


Coretan Rasa : RM

Dimanakah Kekuatan Manusia?

KEKUATAN MANUSIA PADA AL-QURAN
Dr. Tariq al-Swaidan dalam penelitiannya mendapati beberapa perkara yang disebut dalam al-Quran mempunyai persamaan dengan lawannya.
  • Perkataan lelaki disebut sebanyak 24 kali dalam surah-surah tertentu. Disebut juga sebanyak 24 kali perkataan wanita dalam keseluruhan al-Quran.
Seterusnya dalam penelitian beliau, perkara lain juga didapati berjumlah yang sama.
  • Perkataan Dunia disebut sebanyak 115 kali dan Akhirat juga 115 kali;
  • perkataan Malaikat 88 kali manakala Syaitan juga 88 kali;
  • Hidup 145 kali manakala Mati 145 kali;
  • Zakat 32 kali, Barakah juga 32; 
  • Berfikir 49, Nur 49, 
  • Penderitaan 114, "Kesabaran" juga 114 kali.
 Apakah semua ini kebetulan?
Lebih menakjubkan perkataan 
  • solat muncul sebanyak lima kali, 
  • hari bulan sebanyak 12 kali 
  • dan hari terdapat sebanyak 365 kali.   
Penemuan ini telah disebarkan melalui internet secara meluas untuk dikongsi manfaatnya oleh seluruh manusia.

Orang yang mempunyai akal yang sihat akan mengatakan
Tidak mungkin suatu itu berlaku secara kebetulan bahkan ada perancangan yang jitu daripada yang menjadikan alam ini. Akal yang tajam akan mengakui kewujudan Tuhan yang Maha Berkuasa dalam menetapkan semua itu.

dan Tidak mungkin Rasulullah s.a.w. melakukan sendiri tanpa bimbingan penuh atau wahyu yang diturunkan. Sememangnya semua perkara itu berada dalam perancangan dan pengetahuan Allah. Dia menurunkannya kepada manusia pilihan-Nya.
Di sinilah kekurangan kita, banyak membaca al-Quran tanpa mengetahui maknanya.Kalaupun kita mengetahui maknanya tetapi tidak mengetahui tafsirannya. Tetapi kalau kita mengetahui tafsirannya, kita tidak mengetahui rahsianya.
Rahsia al-Quran keseluruhannya sudah tentu hanya ada di sisi Allah S.W.T. Namun manusia perlu terus berusaha memahami rahsia-rahsia ini setakat yang terdaya. Sebenarnya nilai iman dapat ditingkatkan jika rahsia demi rahsia itu dapat diungkai selari dengan bertambahnya usia manusia. Bukan sahaja nilai iman mereka yang beragama Islam, malah mereka yang ingkar selama ini, tidak mustahil akan menerima nur hidayah.
Allah berfirman, Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan-mu (Nabi Muhammad dan mukjizatnya); dan Kami telah menurunkan kepadamu satu cahaya (al-Quran) yang terang benderang." (An-Nisaa, 174)
Pada suatu masa Rasulullah s.a.w. ditanya, "Apakah Nur itu?"
Baginda menjawab, Apabila Nur itu memasuki hati maka lega dan lapanglah hati itu."
Kemudian ditanya lagi,  Bagaimanakah tandanya?
Sabda baginda, 
Hati itu tidak lupakan tempat kembalinya ke Darul Khuld (negeri Akhirat yang kekal). Dia tidaklah bermasyghul (sibukkan) dengan keduniaan kerana dunia ini merupakan tempat perayaan (dan percubaan).
Hati itu selalu mengingati kematian sebelum tibanya kematian itu."

Abdullah bin Masud berkata, Ilmu itu diperoleh bukanlah kerana semata-mata banyak riwayat (sumber biasa), tetapi diperoleh dengan nur yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati seseorang."

Sudah tentu untuk mendapat nur itu, hati perlu didekatkan selalu kepada Tuhan al Quran merupaka penghubungnya.
Dizaman keagungan Islam dahulu para bijak pandai dari Greek pergi belajar ke Baghdad, banyak ilmu telah diterjemahkan kedalam Bahasa Latin. Pada zaman selepas kegemilngan Islam, para cendiakawan dari Eropah telah mempelajari ilmu dari Greek dan dibawa pulang ke Eropah dengan katanya ilmu itu diterjemah dari Bahasa Latin.
Oleh itu wahai penghuni global ketahuilah oleh kamu bahawa segala ilmu yang ada didunia ini adalah berasal dari al-Quran.

sekali lagi ditekankan.
Kekurangan kita ialah banyak membaca al-Quran tanpa mengetahuai maknanya. Kelemahan kita ialah mengetahui maknanya tetapi tidak mengetahui tafsirannya. Kelemahan kita yang bertimpa-timpa ialah mengetahuai tafsirannya tetapi tidak mengetahui rahsianya. Kelemahan kita yang tertinggi ialah mengetahui rahsianya tetapi tidak mempercayainya. Kelemahan kita yang lebih tinggi ialah tidak mempercayainya lalu meninggalkannya.